REALIZACJA OBCHODÓW JUBILEUSZU
50-LECIA ISTNIENIA SZKOŁYSTRONA GŁÓWNA

PODZIĘKOWANIE

LISTA HONOROWYCH FUNDATORÓW

JUBILEUSZOWY RAJD POKOLEŃ

TABLICA PAMIĄTKOWA

POŚWIĘCENIE NOWEGO SZTANDARU

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA

REKORD GUINNESSA"Duża wiedza czyni skromnym,
mała zrozumiałym,
puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu,
kłosy pełne w pokorze chylą się ku ziemi".
Erskine Caldwell

Podziękowanie za udział w Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu.

Wyrażamy gorące podziękowanie za udział w uroczystościach Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu, które odbyły się 9 października 2009 roku.

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej, poświęcenie nowego sztandaru oraz uroczystości w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i w Szkole z udziałem wielu znamienitych gości stanowią pomost łączący piękną tradycję dbania o wartości z przyszłością naszej placówki i jej wychowanków.

Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do zaszczytnego Grona Gości, którzy swoją obecnością uhonorowali uroczystości oraz podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły. Dzień ten był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów. Był to czas na wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży, który stanowią naszą dumę, dlatego raz jeszcze serdecznie dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu

szablony stron

projekt: http://www.atcsites.com
projekt: http://www.atcsites.com